Marketing and insight are teaming up to drive better business

Collaboration between marketing and insight is helping both sides of the partnership make better decisions to devise stronger, more consumer focused campaigns that drive businesses forward.

At online retailer Shop Direct the close relationship between marketing and insight is helping improve the company’s fundamental understanding of customer needs, attitudes and habits, both in and out of the retail environment, according to group marketing director Kenyatte Nelson.

Over the past six months alone the Shop Direct insight team has spent more than 4,000 hours taking part in at-home customer visits, quantitative studies and analysis of online consumer shopping journeys.

Bron en volledig bericht: Marketingweek

Data zonder duiding, richting en context zijn volstrekt betekenisloos

Het is verleidelijk te denken dat de weg van meten naar fact based decision making vanzelfsprekend is. Meten is weten, toch? Maar zo eenvoudig werkt het helaas niet.

Wie het glas halfvol ziet heeft een andere kijk op de wereld dan degene die het glas halfleeg ziet. In beide glazen zit evenveel, maar de interpretatie is tegengesteld. Dit is framing: informatie krijgt niet betekenis door wat er wordt gezegd, maar hoe.

Villasubsidie en linkse hobby’s

Een gebied dat valt en staat bij het slim gebruik van frames is de politiek. Zo is bijvoorbeeld ‘hypotheekrenteaftrek’ op zichzelf een redelijk neutrale term. Maar wie ‘villasubsidie’ gebruikt zal geen voorstander zijn van deze vorm van belastingvoordeel. Wie het heeft over ‘linkse hobby’s’ zal de culturele sector waarschijnlijk geen warm hart toedragen. Wie het heeft over ‘gelukszoekers’…

Lees verder op MarketingOnline

5 data assumptions that marketers should avoid


Marketers using data to inform strategy is not a novel concept. Yet the process for harnessing this information and the amount and type of data available to marketers have converged to redefine data-driven marketing in 2017.

Data that is siloed by applications, teams, and legacy systems has resulted in incomplete or incongruent resources. Access to total enterprise data, including customer data, sales data, and research, has widened the scope of the marketer’s reach. And this sheer volume has made the process of funneling data through to actionable insights more complex and challenging.

Brand managers, striving to maximize spend and performance, have an opportunity to embrace advanced marketing analytics and positively impact collaboration, real-time decision-making, and revenue. This starts by removing the perceived barriers to entry for working with data.

In order to maximize the value of marketing data, here are five assumptions marketing leaders should avoid:

Assumption 1: Data is not forward-looking; I can’t be responsive with data.

A 2016 Forrester study found that marketers are struggling to be responsive in real-time interactions with customers, as they focus on traditional performance measurements such as customer retention and acquisition.

Bron en volledig bericht: Chiefmartec

Creating Value with Big Data Analytics

Big data kan waarde creëren. Big data is de hype voorbij. Door de combinatie van hun academische en pragmatische achtergrond weten deze auteurs de complexe materie laagdrempelig leesbaar en nuchter functioneel te vertellen. Dit is een nuttig boek voor marketeers die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van data voor beslissingen in de bedrijfsvoering. Tevens geschikt als studieboek voor marketingspecialisaties zoals data analytics, web analytics, marktonderzoek, marketing intelligence en CRM.

Wat heel fijn is, is dat de auteurs een leeswijzer meegeven. Hoofdstuk 1 gaat over de context, visie en structuur, gevolgd door hoofdstuk 2 over de manier waarop waarde gecreëerd wordt. De generalist die zelf geen analyses uitvoert, kan de fast lane nemen naar hoofdstukken 6 en 7 met voorbeeldcases en conclusies. De meer inhoudelijke kernhoofdstukken 3, 4 en 5 gaan over data types, processen, systemen, analytische aanpak en competenties. Hoofdstukken 2, 3 en 4 kennen ook weer deep dives over metrics, modellen, data integratie en privacy.

Data over klanten, markt en merk, bieden kansen en uitdagingen omdat het gaat over zowel waarde voor de firma als waarde voor de klant. Beide horen bij elkaar, maar kennen andere metrics. Daar hebben we eigenlijk al de kern te pakken van de scheidslijn die tijdens de implementatie soms een grote kloof is om te overbruggen. De waarde voor de klant wordt nogal eens afgemeten aan klantentevredenheid en aanbevelingswaarde (NPS) en houden ons tegenwoordig erg bezig. Maar hoe kun je vanuit marketing sturen op die waarden? En wordt door het management niet langer alleen naar transactieresultaat gekeken.

De klant is niet meer zo trouw als de loyale klant van vroeger. Juist daarom is er een enorme behoefte om meetbaar te maken hoe afzonderlijke marketinginspanningen het doen. Met actie- en controlegroepen, A/B testen, gesegmenteerde targetgroups, profiles en clusters worden grote en kleine vergelijkingen getrokken en trends herkend. Data dient als bewijs van effectiviteit achteraf én als kansrijke bron voor toekomstige voorspellingen en beïnvloeding. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen de analytische functies en de vragenstellers op de overige afdelingen. Dit boek kan de brug slaan!

Auteurs: Peter C. Verhoef, Edwin Kooge, Natasha Walk
Uitgever: Routledge
ISBN: 9781138837959

Praktisch:           ***
Leesbaar:            ***
Actueel:               *****
Vernieuwend:  ****
Ons oordeel:     **** Aanrader

Jeanine Dijkhuis RM

Integriteit bij CDDN: ‘Wij benutten iedere mogelijkheid om te onderstrepen dat data veilig opgeslagen wordt’

Eind januari ontving CDDN als eerste bedrijf het NIMA Marketing Integrity Keurmerk voor bedrijven. Alle marketing- en communicatiemedewerkers van CDDN hebben, via het NIMA Integriteitsexamen, een actuele certificering op het gebied van de integriteit. NIMA introduceerde begin 2016 een Integriteitscode en de daarbij horende mogelijkheid om een examen te doen en een persoonsgebonden Integriteitskeurmerk te halen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om als organisatie een keurmerk te behalen. CDDN – een grote aanbieder op het gebied van datakwaliteit en informatievoorziening aan organisaties – koos daar volgens CEO en co-founder Martijn de Boer voor, omdat ‘openheid’ en ‘integriteit’ als kernwaarden zijn opgenomen in het DNA van zijn organisatie. Een kort vraaggesprek:

Allereerst: gefeliciteerd! Hoeveel examens zijn er afgelegd en hoeveel tijd hebben jullie ervoor uitgetrokken?
Omdat wij als eerste bedrijf deelnemen aan het behalen van het Keurmerk hebben wij twee maanden uitgetrokken om de examens voor te bereiden. Uiteindelijk hebben wij met 5 collega’s het examen succesvol afgelegd.

Jullie kozen ervoor als bedrijf een integrity keurmerk te halen voor marketeers. Is dat veel werk? Je moet nogal wat mensen meekrijgen in zo’n proces…
Het bewustzijn dat omgang met data in de nabije toekomst alleen maar belangrijker wordt met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is voor ons een gegeven. Transparantie, betrouwbaarheid en de consument meer ‘in control’ over zijn of haar persoonlijke data zijn bepalingen die daaraan ten grondslag liggen. Dit zijn kernwaarden die in ons DNA zijn opgenomen omdat wij dagelijks grote hoeveelheden data verwerken. Het meekrijgen van de mensen was dan ook geen grote uitdaging en is een bevestiging van ons dagelijkse beleid.

Wat voegt een keurmerk, specifiek voor marketeers, eigenlijk nog toe aan jullie ‘board of certificates’? Wat maakt dat dat NIMA-logo voor jullie waardevol is?
Wij benutten iedere mogelijkheid om te onderstrepen dat data veilig opgeslagen wordt en dat het geen ander doel dient dan waarvoor de data door onze opdrachtgevers wordt aangeleverd. Het NIMA Keurmerk is daar zeker onderdeel van, temeer omdat NIMA een solide reputatie heeft in het bijbrengen van kennis bij marketeers. Integriteit in marketing verdient nog steeds de nodige aandacht en daar is dit Keurmerk een uitstekend voorbeeld van. De vragen, gesteld tijdens het examen zijn breder dan ons vakgebied. Zo zijn er vragen gesteld over intellectueel eigendom, de Reclame Code en de Mededingingswet. Zaken waar wij niet dagelijks mee bezig zijn, maar nu wel iedere keer getoetst worden door de houdbaarheid van het NIMA Keurmerk en als gevolg ons beleid verder aangescherpt heeft.

Jullie ‘core business’ is marketing met data. Spelen integriteits-issues daarin zo’n grote rol?
Het vervelende van data is dat het geen fysiek product is. Het staat opgeslagen op een harde schijf, waar het eenvoudig gekopieerd – en gelekt – kan worden. Daarom is werken met data, los van de stringente contracten, een kwestie van vertrouwen. Wij doen er alles aan om te zorgen dat wij transparant met data werken en een betrouwbaar imago op dat vlak hebben.

Is het overtreden van integriteitsprincipes in database-marketing eerder kwade wil of zijn het onbedoelde overtredingen?
Ieder bedrijf dat data opschoont of verhandelt weet wat zijn rechten en plichten zijn in hun omgang met data. Ja, het komt voor dat er onbedoeld een overtreding begaan wordt, maar in de meeste gevallen is het een bewuste actie. Niet voor niets doen kritische consumentprogramma’s zoals Zembla, Kassa en Radar onderzoek naar de herkomst en opslag van marketingdata en als zij dan aanbellen voor onderzoek bij databedrijven, blijft de deur gesloten. Dat zegt helaas toch wel wat over de transparantie van het vak database-marketing. CDDN heeft overigens als enige databedrijf in Nederland volledige openheid van zaken gegeven in een tweeluikuitzending van Zembla. Als je transparant bent over de herkomst van gevoelige informatie, is er geen reden om niet mee te werken aan verzoeken van consumentkritische programma’s.

Waar zaten de lastigste vragen in de test? Waarop hebben die betrekking?
Ons vakgebied is data en privacy en de vragen waren breder dan alleen ons vakgebied. Mededinging, Intellectueel Eigendom en de Reclame Code zijn wetten en gedragscodes waar wij dagelijks minder mee te maken hebben. Dat waren best pittige vragen, maar met logisch nadenken en beschikken over de juiste basiskennis van deze codes en regelgevingen hebben de examenkandidaten het toch voor elkaar gekregen het behalen van het Keurmerk tot een goed einde te brengen.

Tot besluit een lastige, maar wel een belangrijke: jullie hebben dit traject ingezet, weten precies wat de waarde van de code en het keurmerk is. Welk type bedrijf zou – zoals jullie het inschatten – echt zijn koudwatervrees moeten overwinnen en hetzelfde pad moeten inslaan op weg naar een betere reputatie van het marketingvak en de functie?
Het is een Keurmerk met een brede insteek over integriteit. Wat mij betreft is dit van toepassing op ieder bedrijf dat met privacygevoelige informatie werkt of opslaat en direct marketing bedrijft. Maar als je de factor betrouwbaarheid en transparantie erbij betrekt, dan kom ik toch uit bij de databedrijven die data verzamelen en/of verhandelen. De sky is the limit, maar wel binnen de gestelde kaders en wetgevingen en die verplichten, zeker vanaf mei 2018, tot openheid over het verzamelen en werken met de data van de consument.

The Five Most Important Digital Marketing Skills for 2017

As marketing technologies, channels, and platforms evolve, the skill sets of digital marketing professionals must evolve as well if businesses are to be able to successfully execute digital marketing strategies in 2017.

Does your marketing team have the most important skills it needs for continued success and enhanced efforts?

To identify potential talent gaps you’ll need to hire for, check out the following top 5 digital marketing skills.

1. Data Analysis

Arguably the most important skill in digital marketing in 2017 and beyond is data analysis. Thanks to the growing importance and the abundance of customer data (which will only grow more abundant as a result of the Internet of Things), digital marketing professionals must feel at home with measurement, metrics, and the analysis of data.

Bron en volledig bericht: Marketingprofs

Data-driven marketing and advertising grows

As marketers everywhere accept that data is now essential to their work, they are spending more on data-driven marketing and advertising (DDMA) and getting better at evaluating its effectiveness, a new study says.

The Global Review of Data-Driven Marketing and Advertising from the GDMA trade body was based on an online survey of 3,283 thought leaders in the advertising, marketing, media and technology industries in 18 countries, .

This reported that eight in ten regarded customer data as being critical to their marketing and advertising efforts.

Bron en volledig bericht: Warc

Big Data Marketing

Paul Postma slaagt er maar ten dele in over te brengen hoe marketeers met behulp van Big Data, organisaties verder kunnen brengen. Praktische boeken over Big Data zijn al eerder geschreven, zoals het standaardwerk van Lisa Arthur of de boeken van Steve Lohr en Peter Verhoef.

De eerste hoofdstukken beschrijven de noodzakelijke kaders van Big Data. Ze voegen weinig toe aan bestaande literatuur. De geïntroduceerde klantwaardekubus is logisch maar de assen zijn niet nieuw voor wie enigszins bekend is met CRM.

Het hoofdstuk dat gaat over het rekenen met Big Data zal voor 90% van de lezers te specialistisch zijn. Daar zijn data analisten voor. Daarentegen is het hoofdstuk ‘Strategische keuzes Big Data’, waarin organisaties worden ingedeeld in vier niveaus van Big Datatoepassingen, erg herkenbaar en nuttig om de juiste keuze van marketingmogelijkheden te maken.

Het gedeelte over de Big Datatoepassingen voor marketing en verkoop is lastig te volgen. Wat was het waardevol geweest als er één overzicht zou zijn opgenomen met daarin de losse schema’s, blokjes en fases van de customer journey.

Door het boek heen geeft Postma jammerlijk blijk weinig op te hebben met traditioneel marktonderzoek dat het in zijn voorbeelden vaak moet ontgelden. Je zou ook kunnen stellen dat de methodologie of de getrokken conclusie van het onderzoek onjuist is. Wat blijft hangen is de vraag of dit boek nu echt gaat helpen hoe je met Big Data aan de slag moet gaan. Ook een kritische noot over Big Data zelf had niet misstaan. Bijvoorbeeld dat Big Data ons marketeers wel helpt de ‘wat-’ maar niet de ‘waaromvraag’ van consumenten te beantwoorden.

Subtitel     : snel – simpel – succesvol
Auteur      : Paul Postma
Uitgever    : Adfo Books
ISBN          : 9789492196200

Boekrecensie door Erik van Vonderen, Register Marketeer | januari 2017

Praktisch       : **
Leesbaar        : ***
Actueel           : ****
Vernieuwend : *
Oordeel           : **

NIMA Integrity Keurmerk voor CDDN

Amsterdam, 20 januari 2017 – CDDN ontvangt als eerste bedrijf het NIMA Marketing Integrity Keurmerk voor bedrijven. Alle marketing- en communicatiemedewerkers van CDDN hebben, via het NIMA Integriteitsexamen, een actuele certificering op het gebied van de integriteit.

NIMA introduceerde begin 2016 een Integriteitscode en de daarbij horende mogelijkheid om een examen te doen en een persoonsgebonden Integriteitskeurmerk te halen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om als organisatie een keurmerk te behalen. CDDN – een grote aanbieder op het gebied van datakwaliteit en informatievoorziening aan organisaties – koos daar volgens CEO en co-founder Martijn de Boer voor, omdat ‘openheid’ en ‘integriteit’ als kernwaarden zijn opgenomen in het DNA van zijn organisatie: ‘Wij werken met gevoelige data en de relatie die wij met onze klanten hebben opgebouwd bestaat voornamelijk uit vertrouwen. Het NIMA Marketing Integrity Keurmerk onderstreept normen en waarden die voor ons dagelijkse kost zijn. Het succesvol behalen van dit keurmerk als bedrijf is een belangrijke toevoeging aan onze positionering op de markt en geeft onze relaties nog meer vertrouwen in onze omgang met hun gevoelige data.’ Een van de voorwaarden, verbonden aan de toekenning van het Marketing Integrity Keurmerk voor bedrijven, is dat minimaal één lid van de directie zelf het NIMA Integriteitsexamen doet en behaalt.

De NIMA Marketing Integriteitscode is een generieke integriteitscode voor professionals in marketing, communicatie en sales. De code en de mogelijkheid om daarvoor een test af te leggen, kwamen tot stand om als vakgebied te kunnen aantonen waar het voor staat. Aan de hand van de online toets kunnen professionals aantonen dat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste integriteitsregels en wettelijke eisen. Bij aangetoonde geschiktheid verstrekt NIMA een keurmerk dat getoond wordt in het diplomaregister. De houdbaarheid van het Integriteitskeurmerk is drie jaar, daarna worden de integriteitsregels opnieuw getoetst. De integriteitscode is tot stand gekomen onder leiding van de NIMA Integriteitscommissie en opgesteld in nauwe samenwerking met privacyexpert Alexander Singewald, advocatenkantoor Houthoff Buruma en de Reclame Code Commissie.

– Einde Persbericht-

Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.