Hoe je de CFO te vriend houdt tijdens (en na) de coronacrisis

Cash is king. Dat staat ingelijst en wel op het nachtkastje van je Chief Finance. Het eerste wat ie ’s ochtends doet is het banksaldo van de zaak checken. Nog voor het “goedemorgen” tegen zijn of haar partner. Zo, nu ken je je CFO écht. Ik heb ook wel eens tegen mijn CFO gezegd dat “geld door zijn aderen stroomt”. Daar was hij best trots op.

En het is volledig terecht, die focus op ‘cash’. Bedrijven gaan failliet door een tekort aan cash, niet door slechte maand-, kwartaal- of jaarresultaten. Als je leveranciers, belastingen of salarissen niet meer kan betalen omdat er geen geld op de bank staat, is het over en sluiten. En dat wil een CFO koste wat het kost voorkomen. Jij ook trouwens.
Lees deze blogpost van Rob van Vroenhoven op

Dit betekent purpose voor het merk ABN Amro

ABN Amro zette het afgelopen jaar een aangescherpte strategie en nieuwe company-purpose neer: “Banking for better, for generations to come.” Een doelstelling waar ruim 18.830 medewerkers dagelijks aan werken. Wat betekent purpose voor het merk ABN Amro en welke invloed hebben digitalisering en de opkomst van fintech-bedrijven? Hoe gaat de bank om met partnerships en wat is de toekomst van Tikkie? We vroegen het Ernst Boekhorst, Head of Brand, Sponsoring & Foundation bij ABN Amro.

ABN Amro heeft sinds kort een nieuwe company purpose. Wat betekent dit voor het merk?

“We hebben sinds een aantal jaar een nieuw bestuur en vanaf dat moment zijn we ook een nieuwe weg ingeslagen wat betreft strategie. We willen iets positiefs bijdragen aan de maatschappij. Daarom is het thema ‘banking for better, for generations to come’ in het leven geroepen. Een statement dat laat zien dat we vinden dat je als bank best winst mag maken, maar ook de verantwoordelijkheid hebt om iets terug te geven aan de maatschappij. De merkwaarden die daarbij horen – deskundig, ondernemend, toekomstgericht en maatschappelijk betrokken – passen goed bij waar we met het bestuur en onze medewerkers voor staan, waar we dagelijks warm voor lopen.”

Lees dit artikel bij 

What the financial sector can teach marketers about data ethics

The issues surrounding ethical data collection and usage long predate GDPR and the marketing industry can take some useful lessons from the financial sector, according to a team at analytics firm Marketscience Truesight.

Writing in the May issue of Admap, the subject of which is Data Ethics, David Dixon (founder/CEO), Sebastian Shapiro (founder) and Nicole Wolf (director of communications) point to the effects of the 2010 Dodd-Frank Act in the US.

Passed in the wake of the financial crisis, it was designed to prevent another economic recession, and while it covers a far wider range than just digital data, the authors note it originated, in part, from similar needs to the GDPR – a need to protect user information.

In their article, Potential implications for marketing, measurement and ROI in a post-GDPR world, they suggest that “the finance industry, for approximately the last 10 years, has been an early experiment in responsible data handling, and an example of how marketing might be impacted down the line”.

Lees dit artikel op WARC

 

 

 

 

VodafoneZiggo inspireert senior marketeers van NIMA Financial Services

Onze wereld raakt steeds meer verbonden: connectiviteit en communicatie zijn belangrijke pijlers van onze maatschappij en economie. Verbondenheid tussen bedrijven en mensen is natuurlijk heel wat meer dan alleen slimme connecties tussen netwerken of techniek waarmee we contact leggen.

VodafoneZiggo ziet dit verschil en wil de kracht van technologie gebruiken om bedrijven en mensen te helpen om onze samenleving sterker te maken. De samenvoeging van twee sterke merken streeft een veel hogere ambitie na dan alleen de zakelijke optelsom van twee nogal verschillende bedrijven.

Vanuit die hogere ambitie werden marketeers uit de NIMA Financial Services Community meegenomen in de verhalen die VodafoneZiggo over nieuwe werelden en geweldige kansen te vertellen heeft. Overigens vergelijkbaar met de ontwikkelingen zoals die spelen in Financial Services voor wat betreft het onderliggende zakelijke resultaat en techniek: vooruitgang heeft alles te maken met investeren in de digitale toekomst en dat vereist nieuwe manieren van denken om uit te komen op nieuwe combinaties en proposities.

Voor wat betreft merkontwikkeling en grotere bedoelingen daarentegen, lijkt VodafoneZiggo flink wat verder dan Financial Services. Men ziet zichzelf als een belangrijke aanjager van maatschappelijke verbondenheid. En door een vooruitstrevende vernieuwer van infrastructuur te zijn, de economische voorsprong van Nederland naar de toekomst toe wil waarborgen.

Vanuit verschillende invalshoeken lieten senior marketeers van NIMA Financial Services zich in op het hoofdkantoor van VodafoneZiggo in Amsterdam bijpraten over de rol die marketing zowel zakelijk als met betrekking tot purpose speelt en hoe vanuit communicatie stappen worden gezet met hedendaagse relevantie en nieuwe kansen naar verschillende doelgroepen.

Vanzelfsprekend was er ook aandacht voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van betalingsverkeer en werden cases gepresenteerd over hoe andere sectoren vooruitgang boeken met de eerste toepassingen IoT en Voice.

Samengevat was de conclusie dat de gekozen inzet op maatschappelijke verbinding en economische voorsprong in praktijk misschien wel veel betere aanknopingspunten geeft voor marketing en communicatie naar bedrijven of mensen, dan digitale toekomst intern te ontwikkelen vanuit nieuwe manieren van denken en werken.

Meer weten over NIMA Financial Services of een bijeenkomst bijwonen? Lees verder.

Volgende activiteit NIMA Financial Services : 21 juni NIMA Marketing Day

(Verslag NIMA Finance) ‘Betere Financiële Dienstverlening door meer Kennis over Gedrag’

Finance leiderschap workshop

Verreweg het grootste deel van al onze beslissingen wordt intuïtief genomen en zo ongeveer de helft van alle Nederlanders kan niet goed rekenen. We laten ons in geldzaken voor nu en later leiden door routine en nemen beslissingen op gevoel. Vreemd genoeg oriënteren financiële dienstverleners zich in hun marktbewerking en productenaanbod steeds nadrukkelijker op digitaal gemak, heldere feiten en transparantie van cijfers.

Wat zou er veranderen als de sector zich wat meer zou laten leiden door kennis over gedrag?

De Community NIMA Financial Services organiseerde een bijeenkomst in Amsterdam waarin Kantar TNS, Autoriteit Financiele Markten en NN Investment Partners vanuit verschillende invalshoeken antwoord probeerden te geven op die vraag.

Kantar TNS liet aan de hand van onderzoek en praktijkcases zien dat er betere alternatieven zijn om mensen te interesseren voor aanvullend pensioen, dan cijfermatige overzichten of uitleg over de complexiteit van investeringen en de gevolgen van uitstelgedrag.

De AFM haakte hierop in door een update te geven over realistische mensbeelden als invalshoek voor toezicht op de verbetering van financieel welzijn in Nederland. Het besef dat zorgvuldige gedragsbeïnvloeding en oprechte marketing wellicht meer zoden aan de dijk zetten dan toezicht te houden op operationele processen en regels is betrekkelijk nieuw.

NN Investment Partners vulde hierop aan dat, door de psychologie van mensen en hun gedrag op markten beter te doorgronden, uiteindelijk ook bestaande financiële producten weer beter kunnen worden.

Samengevat was de conclusie dat realistische inschattingen over mensen – en hoe ze omgaan met hun geldzaken – voor nu en later veel betere aanknopingspunten bieden voor herstel van vertrouwen in de sector én voor de ontwikkeling van financieel welzijn. Waarmee ook gezegd dat verbetering van financiële dienstverlening – voor een groter deel dan eerst werd gedacht – voortkomt uit de rol van marketing en (meer) kennis over gedrag.

De volgende activiteit van de Community NIMA Financial Services is op 1 juni 2018 met een bedrijfsbezoek aan VodafoneZiggo.