(Blogpost NIMA Wereldmarketeers) “De toekomst van de marketeer is circulair”

Hoe kun je als marketeer bijdragen aan een toekomstbestendige planeet? Wat bepaalt het succes van circulaire merken en welke vaardigheden heeft de marketeer van de toekomst nodig? Als afsluiting van De Week van de Circulaire Economie 2020 vond op 7 februari het event met de veelbelovende titel ‘De toekomst van de marketeer’ plaats. Daarin stond de vraag centraal hoe je als marketeer kunt bijdragen aan een toekomstbestendige planeet. De bijeenkomst werd georganiseerd door Pakhuis de Zwijger, Circl (ABN Amro) en Heldergroen. Initiatiefnemers van de NIMA Impact Marketing Challenge Bart Bruggenwirth (oprichter van b-open) en Elvira Luykx (ex-DSM en FrieslandCampina) haalden de volgende inzichten en tips op.

Lees dit artikel op 

Dag 2 NIMA Marketing Challenge: Van ambitie naar propositie

Ontdekken. Daarmee begon dag 2 van de NIMA Impact Marketing Challenge, dit keer op een heel inspirerende locatie; het meest duurzaam verbouwde pand van Nederland. Het gebouw aan de Beethovenstraat in Amsterdam werd omgetoverd van een langdurig leegstaand kantoorpand in een duurzaam en inspirerende werkomgeving. In oktober 2018 betrokken de medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij dit vernieuwde pand. Ook Stichting DOEN heeft haar eigen plek in dit gebouw, en dat was de reden dat wij als Young Professionals zijn afgereisd naar Amsterdam-Zuid.

Door Erin Veenink*

De – inmiddels nog vier – teams die de uitdaging van de Marketing Challenge zijn aangegaan werden welkom geheten in het auditorium door Anneke Sipkens, CEO van Stichting DOEN. Een organisatie die jaarlijks 26 miljoen mag uitgeven aan grote of kleine projecten die zich als voorloper hard maken voor een groenere, socialere of creatievere samenleving. Een mooie presentatie gaven zij en haar collega Irene de Jong over onder meer het bedrijf ROETZ, dat oude fietsen recycled en daar nieuwe tweewielers van maakt. Dit jonge bedrijf levert inmiddels al fietsen aan NS, een mooi en inspirerend verhaal voor ons jonge marketeers.

Definiëren

Het onderdeel ‘ontdekken’ werd deze dag al snel opgevolgd door ‘definiëren’, stap twee van het ontwikkelen van een propositie op basis van design thinking. Grote stappen in onze ambition statements moesten worden gezet, want de ambitie moet ook echt een propositie worden. Om elkaar duidelijk te maken wat onze doelen zijn, stond er eerst een korte pitch op het programma. Enkelen van de teams wisten al goed welke doelen zij hadden, maar enkelen verrasten de overige teams met nieuwe plannen die erg waren veranderd sinds de vorige bijeenkomst. Heen en weer werden kritische vragen gesteld en positieve feedback gegeven, waar alle teams weer verder mee konden.

Game

Ook binnen de teams moest de rolverdeling duidelijker worden. Elvira Luykx – Communications Lead Global Business Transformation bij FrieslandCampina – had een online game meegenomen. Alle deelnemers doorliepen een proces dat binnen ieder commercieel bedrijf plaats zou kunnen vinden. Het spel, waarbij een zuivelproduct wordt gemaakt voor een Aziatisch bedrijf dat met 200 mensen naar Mars vertrekt (een fictieve casus, natuurlijk) schotelde ons iedere keer diverse dilemma’s voor waar wij vervolgens marketinggerichte keuzes in moesten maken. De hoofdvraag luidde: ‘Waardoor laat jij je leiden?’ Werk je voornamelijk met kostenbesparing in het achterhoofd? Kijk je vooral naar de gezondheid van je eigen werknemers of is juist de maatschappelijke impact belangrijk voor jou als jonge marketeer? Achteraf bleek dat de verschillen binnen het Agrio-team nogal groot waren; een kracht in onze ogen want we vullen elkaar duidelijk aan.

Verkenning

Het tweede deel van de dag bestond voornamelijk over het verder uitwerken van de ambities van de deelnemende bedrijven. De individuele deelnemers noteerden in een bloemschema het idee (de kern van de bloem) met daaromheen de visie, relevante trends, de maatschappelijke impact en tot slot de randvoorwaarden en succesfactoren. Uiteindelijk werden deze schema’s samengevoegd in één grote bloem op een poster waarbij veel ‘darlings gekild’ werden. Een concreet schema met een duidelijke visie was het resultaat.

Verdere details waren nodig en dus kwam de volgende poster boven tafel: het Impact Business Model Canvas: van idee naar waardepropositie. Hier werden vooral de belangen voor CEO, klant en de maatschappij duidelijk. Daarnaast kregen wij als marketeers beter in beeld wie onze stakeholders zijn en op welke kernpartners wij een beroep willen doen.

Ook al was nog niet alles duidelijk; een pitch als afsluiting van dag 2 stond op het programma. In een soort rollenspel – waarbij verschillende groepen een rol van CEO, klant of maatschappij innemen – pitchten de verschillende groepen hun aangescherpte plannen. De kritische acteurs in het publiek ondervraagden de pitchers waardoor nieuwe ideeën en verbeterpunten duidelijk werden. Alle deelnemers zijn scherp om elkaar te voorzien van goede kritiek, waardoor we elkaar steeds beter maken.

* Erin Veenink is deelnemer aan de NIMA Marketing Impact Challenge namens Team Agrio

(NIMA Impact Marketing Challenge) Het start bij jou: het ontwikkelen van duurzame proposities

Waarom zou je als bedrijf een duurzame propositie ontwikkelen? Hoe kan je als Young Professional waarde toevoegen aan het bedrijf en de maatschappij? En hoe pak je dit aan in jouw eigen bedrijf? Dat zijn een aantal van de vragen waar vijf teams van Young Professionals zich de komende tijd mee bezig gaan houden tijdens de NIMA Impact Marketing Challenge.

Vijf organisaties gaan de komende tijd deze challenge aan: Aegon, Agrio, Deloitte, Friesland Campina en Hogeschool Utrecht. Vijf diverse organisaties die elk hun eigen markt en uitdagingen hebben, wat het mogelijk maakt om van elkaars aanpak te kunnen leren. Waarom die focus op maatschappelijke impact? Paul Polman, CEO van Unilever, stelt dat bedrijven niet kunnen bestaan in maatschappijen die niet succesvol zijn. Als bedrijf is het daarom essentieel om rekening te houden met (het succes van) de maatschappij en de eigen impact daarop. Kortom, een maatschappij verder helpen is ook in eigen bedrijfsbelang; het mes snijdt aan twee kanten. Daarnaast vindt maar liefst 70 procent van de consumenten het belangrijk dat bedrijven duurzaam ondernemen, en 47 procent vindt het zelfs belangrijk bij het maken bij een aankoop. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dus niet alleen defensief, maar ook steeds meer een toevoegende waarde voor bedrijfsvoering en de gehele maatschappij. Met MVO bescherm en versterk je jouw merk.

Lees dit artikel op 

(Column Marieke Heesakkers SMP) ‘Duurzaamheid sterke merken begint bij aandacht’

Geen ‘groen’ of activistisch verhaal uit mijn koker, alhoewel ik genoeg idealen heb in die richting. Het woordje ‘duurzaamheid’ in de titel gaat in dit geval over houdbaarheid, over de lange termijn. Als je eenmaal een sterk merk bent, hoe blijf je dat dan? Sterke duurzame merken hebben gemeen dat ze bekend zijn – bij hun stakeholders -, dat er sprake is van loyaliteit en dat ze gewaardeerd worden. Verhoog je ieder jaar je marketingbudget, verzin je samen met high-end bureaus steeds méér en grotere campagnes, maak je steeds meer herrie in de markt?

Om het wat kleiner te maken: hoe word of blijf je persoonlijk een sterk ‘merk’? Als marketeer wil ik me blijven ontwikkelen en onderscheiden. Dat doe ik door meet-, merk-, en voelbare waarde toe te voegen voor mijn stakeholders en bij voorkeur sámen met hen. Omdat ik duurzame impact wil hebben om het niet alleen goed te doen voor mezelf, maar ook voor de ander en de wereld. Door te luisteren, vragen te stellen, ze aandacht te geven. Een memorabele positieve merkbeleving achterlaten. Daarom kies ik onder andere voor permanente educatie.

Dat betekent regelmatig lezen, social media volgen en online in dialoog gaan, offl ine netwerken, schrijven – omdat het mij dwingt tot nadenken over visie en scherpte – en diverse kennissessies of andere inspirerende (marketing) bijeenkomsten bezoeken. Scherp blijven, keuzes maken en vooruit kijken.  Duurzaamheid van sterke merken gaat over een duidelijke en onderscheidende gezamenlijk gedeelde missie, relevantie, lef en wendbaarheid. Niet kabbelen, maar kiezen. Het zijn de mensen binnen de bedrijven die dit voor elkaar krijgen. Die het merk zíjn. Ik zie om me heen dat veel marketeers – maar ook ondernemers – het lastig vinden om in hun merk te investeren voor de langere termijn. De ROI van marketing blijft lastig hard te maken, al zijn er zeker modellen en formules die hierbij kunnen helpen. Verder vooruitkijken en risico’s nemen vergt lef. Juist door vooral bezig te durven zijn met de lange termijn, profi teer je van de winst op korte termijn. Wat heb je te verliezen als je doet waar je in gelooft en waarvan je inschat dat het waarde toevoegt voor je stakeholders? Met durven te kiezen verlies je misschien klanten, omdat ze zich niet meer kunnen vinden in waar je als merk voor staat, maar het levert waarschijnlijk ook weer nieuwe klanten op, die je uitgesproken koers wel weten te waarderen. Oprechte aandacht voor je brand life cycle – en vooral voor de mensen die dit merk samen vormen – daar begint het mee wat mij betreft, want alles wat je aandacht geeft groeit.

Marieke Heesakkers SMP Marketing & Culture Manager Berkvens
Deursystemen / B2B Marketing Business Partner

Deze column verscheen in MarketingTribune

Als marketeers het niet doen, wie dan wél?

Aan commentaren over CSR en de gloeiende plaat geen gebrek, aan extraverte persoonlijkheden des te meer. Het meest verontrustende aspect van de onlangs geïntroduceerde gelehesjesbeweging, is misschien wel de enorme volkswoede die de lont in het kruitvat bleek: de verhoging van de dieselprijzen in Frankrijk. Vrees van mij in dit blog geen algehele duiding van een wellicht globale politieke beweging, maar de opkomst ervan illustreert wel hoe belangrijk de rol van marketing kan en ook moet zijn bij het veranderen van onze manier van leven. Stapje voor stapje, want met een revolutie komen we er niet, maar er moet wel wat gebeuren. En dat kan ook.

Lees deze blogpost op Marketingfacts