NIMA Community Wereldmarketeers geeft het stokje door

Ruim tien jaar heeft het bestuur van de NIMA Community Wereldmarketeers zich ingezet om thema’s zoals duurzaamheid, purpose en MVO hoog op de agenda van marketeers te krijgen. Als wij anno 2022 terugkijken, dan zien we dat er veel is gebeurd en bereikt. Marketeers zijn zich bewust van deze thema’s en welke rol zij hierin kunnen spelen.

Hoewel de Community Wereldmarketeers stopt, blijft er werk aan de winkel. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van duurzame innovaties en businessmodellen of het voorkomen van green- of purposewashing, wat door een brede groep (marketing) professionals gelukkig ook wordt opgepakt. Duurzaamheid, purpose en MVO worden in de vakmedia uitvoerig besproken en komen veelvuldig aan bod in de activiteiten die NIMA organiseert, zoals NIMA Marketing Day én in de andere community-events.

NIMA roept als beroepsvereniging marketeers op om impact te maken met marketing, altijd met het oog op het toevoegen van waarde op maatschappelijk én economisch gebied. Doordat duurzaamheid nu is verankerd in de breedte van de NIMA activiteiten, is het niet meer nodig dat er een aparte community is. Het doel om als marketing echt een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen blijft echter onverminderd hoog.

De Wereldmarketeers Community heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de beweging naar meer betekenisvolle, duurzame marketing en daarmee vele marketeers weten te inspireren. Dank aan alle Wereldmarketeers die hieraan hebben bijgedragen en hebben deelgenomen aan alle activiteiten, zoals de Wereldcafés, Bedrijfsbezoeken, Marketing Meets MVO events, masterclasses en de Impact Marketing Challenges voor jong marketingtalent.

(Blog NIMA Wereldmarketeer Bart Bruggenwirth) ‘Terug of vooruit?’

Als je het de consument vraagt, dan wil die niet terug, maar vooruit. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland bijna acht van de tien mensen willen dat de wereld wezenlijk verandert en duurzamer en gelijkwaardiger wordt in plaats van terug te keren naar hoe het was voor covid-19. Voldoe je als marketeer en als merk aan de standaards voor duurzaam ondernemen of toon je leiderschap bij het oplossen van maatschappelijke problemen?

Terwijl de ene helft van de bedrijven zich afvraagt hoe de pandemie te overleven, weet de andere helft niet hoe het de drukte kan bolwerken. Het vaccin lijkt perspectief te bieden, maar er is ook nog veel onzeker. Meer dan ooit nodigt het einde van het oude en het begin van het nieuwe jaar uit tot reflectie, om vervolgens een positieve blik vooruit te werpen. Menig managementteam zal zich de komende maanden buigen over de vraag of de economie en daarmee de koers van het bedrijf terug gaat naar het oude normaal of dat er een nieuwe economische realiteit ontstaat, waarin een nieuwe manier van ondernemen noodzakelijk is. Een complexe vraag, waarop een simpel antwoord niet bestaat. Het helpt wel om naar de onderliggende uitdagingen te kijken en aan de hand daarvan de visie en de koers te bepalen. Ik zie er vijf.

Lees deze blogpost op

(Wereldmarketeers) ‘Waarom jonge marketeers beter zijn in duurzaam ondernemen’

De NIMA Wereldmarketeers zijn op zoek naar bedrijven en jonge teams om deel te nemen aan de Marketing Impact Challenge 2021. Niet als excuusproject voor een ‘beetje verduurzaming’ maar om te bewijzen dat het kán: Ondernemen, winst maken, geld verdienen en tegelijk een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Een van de klassieke missers in marketing is te denken dat ‘jongeren’ een doelgroep zijn die op zichzelf een marketingsegment vormen. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen gemeenschappelijke kenmerken hebben waar je iets mee kunt: Om te beginnen zijn jongeren eeeeh…. jong. Veel nieuwkomers in het marketingvak doen dat zonder héél veel ervaring, maar dat heeft weer als voordeel dat ze ook nog niet het cynisme en achterdocht hebben dat er bij niet-jongeren met de jaren insluipt. De ‘been there, seen that’-houding van de latere generaties heeft zo z’n beperkingen natuurlijk. Veel jongeren hebben nog een lang leven voor zich en dus ook iets om zich druk over te maken dat vooral de toekomst aangaat. Het is niet zonder reden dat klimaatdemonstraties druk worden bevolkt door scholieren en studenten.

Voor de marketeers die zich inzetten voor een betere, mooiere, meer duurzame en rechtvaardiger wereld vormen jonge vakgenoten dan ook een aantrekkelijke doelgroep om zich op te richten. Jonge mensen in het vak hebben nog de drive, de verontwaardiging, de ongeremde creativiteit en het geloof om er vol voor te gaan. En de combinatie van marketing – dat draait om het uitwisselen van waarde – en corporate social responsibility is een prachtige: mensen in beweging krijgen met de kennis die je daarover hebt, gekoppeld aan de wens van veel jongeren iets wezenlijks bij te dragen aan een betere wereld – via het werk dat je doet.

Dat was in het kort ook de reden waarom de Wereldmarketeers van NIMA twee jaar geleden met het idee kwamen om een Impact Marketing Challenge te lanceren met een even simpel als briljant concept: Laat een team jonge marketeers uit één organisatie eens werken aan duurzame proposities, die passen bij de bestaande business en de doelstellingen van een bedrijf. Geen softe toestanden, maar gewoon gezonde, mogelijk winstgevende product-marktcombinaties waar het bedrijf beter van wordt, de beoogde consument én de maatschappij als geheel. Alles volgens het marketingboekje, met kritische feedback, goede onderbouwing met data, gebouwd op het fundament van hun eigen bedrijf.

De Challenge is een wedstrijd, opleiding en workshop in één, die een doorgemeten businessplan oplevert. De specialisten van de Wereldmarketeers helpen de teams met begeleiding, coaching en opleiding. De deelnemende bedrijven/teams leveren uren, een klein budget en commitment. De output van de teams wordt voorgelegd aan senior bestuurders van hun eigen organisatie, zonder de belemmering van alle hiërarchische lagen die vaak een barrière vormen tussen de jonkies en de eindbazen. Het is een intensief maar zeer effectief concept, dat twee jaar geleden ook een indrukwekkende winnaar opleverde: Team Aegon dat een idee uitwerkte om een bijdrage te leveren aan de problemen waarmee starters op de woningmarkt te maken krijgen sinds hen wettelijk is voorgeschreven dat huizenkopers niet méér mogen lenen dan de taxatiewaarde van hun huis.

De Wereldmarketeers van NIMA zijn momenteel op zoek naar nieuwe deelnemers aan de Impact Challenge die voor het voorjaar van 2021 op de planning staat. Dat kan door je als bedrijf op te geven en een team jongeren te laten deelnemen, het kan ook door je als jonge marketeer aan te melden, zodat ze je kunnen helpen om je werkgever over te halen om deel te nemen. In beide gevallen: hier lees je er meer over en vind je contactgegevens

Lees het vervolg van dit artikel en interview met medebedenker Pieter van Os op

(Blogpost Bart Bruggenwirth) ‘De maatschappelijke rol van je merk in vier strategische keuzes’

Mensen zijn zich door de coronacrisis bewuster geworden van de manier waarop we ons tot elkaar en tot de natuur verhouden. Ze verwachten van bedrijven dat die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar liefst zeven op de tien consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven een maatschappelijke rol vervullen. Hoe vul je dat in als bedrijf?

De vraag wat de maatschappelijke rol van je bedrijf of merk is, wordt versneld door de coronacrisis en is actueler dan ooit. Hierachter gaat een discussie schuil over ethiek en het falen van het huidige liberale kapitalistische systeem, door René Repko in zijn blog treffend omschreven als ‘disaster capitalism’. Dit systeem heeft zijn langste tijd gehad en maakt plaats voor een nieuwe betekeniseconomie, waarin welzijn in plaats van welvaart centraal staat.

Veel bedrijven hebben al duurzame stappen gezet, groene producten in hun assortiment, een MVO-beleid of klinkende purpose geformuleerd. Dat betekent niet altijd dat ze ook echt maatschappelijk van betekenis zijn of hun maatschappelijke rol scherp hebben.

Lees dit artikel op

(Blogpost NIMA Wereldmarketeers) “De toekomst van de marketeer is circulair”

Hoe kun je als marketeer bijdragen aan een toekomstbestendige planeet? Wat bepaalt het succes van circulaire merken en welke vaardigheden heeft de marketeer van de toekomst nodig? Als afsluiting van De Week van de Circulaire Economie 2020 vond op 7 februari het event met de veelbelovende titel ‘De toekomst van de marketeer’ plaats. Daarin stond de vraag centraal hoe je als marketeer kunt bijdragen aan een toekomstbestendige planeet. De bijeenkomst werd georganiseerd door Pakhuis de Zwijger, Circl (ABN Amro) en Heldergroen. Initiatiefnemers van de NIMA Impact Marketing Challenge Bart Bruggenwirth (oprichter van b-open) en Elvira Luykx (ex-DSM en FrieslandCampina) haalden de volgende inzichten en tips op.

Lees dit artikel op 

De marketing-impact van Too Good to Go

In april en mei 2020 vindt de tweede editie van de NIMA Impact Marketing Challenge plaats. Dit programma biedt young professionals in marketing de mogelijkheid om een propositie te ontwikkelen met een duidelijke duurzame maatschappelijke impact. Hierbij komen alle aspecten van een succesvolle propositie aan bod. Head of marketing Marieke Graat van anti-verspillingsbedrijf Too Good to Go gaat er de troepen toespreken.

De Wereldmarketeers van NIMA hebben de challenge bedacht en helpen de teams om er het beste uit te halen. In 2019 namen vier teams deel, waarbij het team van Aegon won. Voor de editie van 2020 mikken ze op een verdubbeling van dat aantal. De marketeers die deelnemen aan de challenge worden uitgedaagd door elkaar, deelnemers van andere bedrijven en voorlopers uit het vak. Inmiddels hebben Miele en Vattenfall bekendgemaakt met een eigen team deel te nemen aan de challenge met het uiteindelijke doel om meerwaarde te creëren voor de maatschappij, de doelgroep én hun eigen bedrijf.

Lees dit artikel op

The Greta effect puts pressure on brands

From the climate crisis to plastics pollution, people everywhere are increasingly concerned about the environment, and marketers need to have a response in 2020 to the growth of “conscious consumerism”.

Over the past year, the work of campaigners such as Greta Thunberg, and the Extinction Rebellion movement in the UK, has pushed the environment up the agenda and brands are taking note.

Eighty four percent of respondents to a survey for WARC’s Marketer’s Toolkit 2020 said conscious consumerism and sustainability would have significant or some impact on marketing strategies in the year ahead; and more than 75% agreed that brands need to take a stand on social issues.

Lees dit artikel op WARC

 

NIMA Impact Marketing Challenge beleeft tweede editie

In de NIMA Impact Marketing Challenge leren marketingtalenten om baanbrekende initiatieven te ontwikkelen met meerwaarde voor de maatschappij, de doelgroep én het eigen bedrijf. Klinkt goed, maar het gaat nadrukkelijk niet om goedbedoelde greenwashing of one trick ponies. Er gaat dus ook veel aandacht uit naar het creëren van draagvlak en het ontwikkelen en nemen van leiderschap. In 2019 won het team van Aegon met het idee van de ‘Aanloophypotheek’.

Bedenkers van de Impact Marketing Challenge zijn de Wereldmarketeers, een NIMA Community en platform voor en door marketeers, die elkaar helpen en inspireren maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen voor zichzelf, hun bedrijf en de wereld. Eén van hen is Elvira Luykx, nu nog Communications Lead Global Business Transformation bij FrieslandCampina, maar sommige mensen zullen haar kennen van haar werk voor DSM waar ze jaren verantwoordelijk was voor Media Relations & Partnerships en tenslotte als Director Global Branding & Communications afscheid nam. Een vraaggesprek over purpose en impact: “Persoonlijk heb ik niets met de term maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Lees dit artikel bij

62% of consumers would rather buy secondhand goods

Three-quarters (76%) of consumers say there is no stigma to secondhand shopping, according to the latest research from Ford and Harris Insights & Analytics in their online survey of 13,003 adults across 13 markets.

Support is highest in France, where over nine-tenths (93%) believe there is no stigma. China places second (88%), in spite of an innovative retail landscape. Spain is third and also above four-fifths (86%).

At the other end, the Middle East (Saudia Arabia and the United Arab Emirates, 65%), Germany (67%) and Brazil (68%) show the least support.

Lees dit artikel op WARC