Arjan Kapteijns, voormalige CEO Saatchi & Saatchi NL, sluit zich aan bij VIM Group

Merkmanagement en -implementatiebedrijf VIM Group kondigt aan dat Arjan Kapteijns, voormalig CEO van Saatchi & Saatchi en Publicis Group Nederland, als Client Partner het bedrijf zal gaan versterken. Met zijn achtergrond in strategisch consultancy en ervaring in de bureauwereld, zal Kapteijns zich richten op het ondersteunen van klanten bij het verhogen van hun merkwaarde en het begeleiden van organisaties in merktransformaties en rebranding programma’s.

Lees dit persbericht op de website van VIM Group:

Helen Edwards: It’s midlife consumers who most need brands’ love

Studies of human happiness might be flawed by their reliance on reported levels of feel-good vibes, rather than any objectively derived metric, but when a pattern repeats itself in culture after culture, from Poland to Peru, you can probably reckon there’s something in it.

That pattern is the ‘U curve’, first identified by economists David Blanchflower and Andrew Oswald and replicated dozens of times since. If you divide adult human life into three broad swathes – young, middle-aged, old – the studies show that reported happiness is high at the two extremes and slumps in the middle.

Twenty-somethings and 70-somethings are doing OK; their lives are giving them satisfaction. Around the 40 to 50 mark, though, people are in the mire and the slough at the bottom of that U.

Imagine, for a minute, that we applied to those three stages of adult life the same terms we use for the stages of car ownership. Young adulthood is ‘new’, with all its shine and its body-integrity and its sweetly-revving engine.

Lees dit artikel op Marketingweek

 

 

(Verslag NIMA FAM) ‘Sierteelt Marketing Event inspireert, informeert en verbindt sierteeltmarketeers’

Honderd marketeers, allen actief in de sierteelt, kwamen donderdag 27 maart in Bergschenhoek samen voor het NIMA Sierteelt Marketing Event. Het thema van de tweede editie was op aanraden van Rabobank “verzilver de vergrijzing”. Door te inspireren, informeren en verbinden wil de organisatie van het event, marketing in de sierteelt naar een hoger niveau brengen.

Het thema “verzilver de vergrijzing” was goed voor veel inzichten over vijftigplussers, wat deze “mature consumers” beweegt, hoe groot deze groep daadwerkelijk is en hoe we deze 50% (!!) van de volwassenen toch vaak te makkelijk over het hoofd zien en niet meenemen in onze marketingstrategie. En dat terwijl een blik in de zaal al snel leerde, dat ook van de aanwezigen 50% tot deze “mature consumers” behoort.

Lees dit artikel op Floranews

 

 

(Recensie Register Marketeers) The silver ones


Boekrecensie door Eric van Arendonk, Register Marketeer – september 2018

Do’s en don’ts voor 50+ marketing, zo luidt de ondertitel. De 50 plussers vormen een sterk groeiende groep in de samenleving. Een groep consumenten die het over het algemeen goed hebben. Vaak zijn de kinderen de deur uit en is de hypotheek afgelost. Ze kunnen zich wat permitteren. Ze werken nog en staan eigenlijk midden in het leven. Vandaar ook de titel van deze doelgroep de silver-ones, een knipoog naar de kleur van de haren en hun potentiele bestedingspatroon.

Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van deze doelgroep. Voordat de auteur hieraan begint is er eerst een nóg uitgebreidere omschrijving over wie de zogenaamde silver-ones zijn. Allemaal zeer herkenbaar, met name omdat ik zelf tot deze groep behoor. Op zich wel een hele lange aanloop voordat we gaan, naar wat de kern van het boek zou moeten zijn, namelijk hoe je als marketeer met deze doelgroep om gaat. We zitten dan al op pagina 100 van de kleine 190.

Hier begint deel 2 waar de kansen voor de markt worden behandeld. Op zich staat er niets verkeerds in maar ik had meer verwacht dan alleen te komen met influencer marketing. Ik had nadat ik het boek uit had, het gevoel van; is dit nu alles? Kom op, er is toch wel meer te bedenken dan dat? Of is dit gewoon zoals het is. Eigenlijk niets schokkends dus.

Behoren de silver-ones tot je doelgroep en heb je het gevoel ze niet helemaal te begrijpen dan is dit boek zeer zeker een zeer nuttig hulpmiddel. Voor meer informatie omtrent meer generaties zijn de boeken van Aart C. Bontekoning een absolute aanrader. Die zijn minder marketingachtig maar ze geven een uitgebreide uiteenzetting met betrekking tot de generaties.

The silver ones

Auteur: Filip Lemaitre
Uitgever: Pelckmans Pro
ISBN:  978 94 6337 121 6

Eerste druk: 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NIMA Oost) ‘In seniorenmarketing is leeftijd juist niet belangrijk’

Waarom moeten de ouderen als een aparte doelgroep benaderd worden?
“Bij segmentatie is het altijd zoeken naar overeenkomsten en verschillen. Alleen als de overeenstemming te groot is krijg je een vaag marktsegment. Zoals wordt gezegd: “I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.” Het is belangrijk dat je inspeelt op de psychologie van het ouder worden; waarin verschillen zij van jonge mensen? Bij ouderen zie je drie belangrijke levensgebeurtenissen, waarna de prioriteiten en het gedrag veranderen; empty nest, grootouder worden en gezondheid. Als je ouder wordt, kun je nog steeds dezelfde behoeften hebben, maar het gedrag is anders.”

Wat zouden organisaties die willen starten met seniorenmarketing als eerste moeten doen?
“Veel marketeers denken hun klant te begrijpen. Zonder ze ooit te spreken. Duik als marketeer in de belevingswereld van de consument. Een open deur, maar veel marketeers zijn daar slecht in. Als je een consument wilt begrijpen, moet je hem eerst als mens begrijpen. Wat doen ze, wat zijn hun gedachten en gevoelens? Dat kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan. Ik organiseer vaak sessies met klanten en 50-plussers aan tafel. Tijdens zo’n gesprek komen vaak dingen naar boven die je zelf nog niet wist. We gaan tijdens zo’n sessie aan de hand van de zeven soft spots, het DNA van de oudere consument, door de belevingswereld van de consument. Er komen dan emoties naar voren, op basis daarvan kom je tot conceptontwikkeling. Deze concepten worden vervolgens getoetst bij focusgroepen. Dat geeft ook energie bij de marketeer; ze zien dat ze er concreet iets mee kunnen.”

Een kenmerk van een doelgroep is dat deze homogeen moet zijn. Zijn senioren dan wel aan te merken als een doelgroep?
“Hoe ouder de markt, hoe heterogener de markt wordt. Als je twee jongens van 14 jaar naast elkaar zet, zijn deze bijna identiek, relatief homogeen. Als je twee mannen van 62 naast elkaar zet, kunnen ze totaal verschillend zijn. Qua gezondheid, het wel of niet hebben van kleinkinderen of werk. Maar ook emotioneel, sociaal en economisch zijn ze verschillend. De valkuil voor een mature marketeer is dus het segmenteren op leeftijd. Veel onderzoeken tonen ook aan dat leeftijd een slechte indicator is; iedereen veroudert op een andere manier.”

Waarin verschilt de doelgroep met 20 jaar geleden?
“Vroeger deed je wat je omgeving van je verwachtte. Mensen trokken zich terug na pensionering. Tegenwoordig staan ouderen actiever in de maatschappij dan vroeger. Bovendien zijn ze hoger opgeleid, stellen hogere eisen. Daardoor hebben ze een hoger inkomen, mede omdat de vrouwen vaker hebben gewerkt dan vroeger. De huidige 65’er is de nieuwe 45’er. De babyboom-generatie wil genieten en probeert nieuwe producten en merken uit. Ze hebben veel keuzemogelijkheden, maar zijn niet opgegroeid met zoveel keuzes. Maak daarom het keuzeproces, de boodschap en het aanbod voor ouderen eenvoudig; less is more.”

Welke kanalen mogen niet ontbreken in de mediamix richting senioren?
“Allereerst: online. Ouderen zijn de grootste groep die groeit online. Alle onderzoeken geven aan dat oudere mensen online het meest betrouwbaar vinden. Reviews zijn betrouwbaarder dan alleen de mening van de buurvrouw. Deze doelgroep vindt online een prettig middel doordat zij zelf kunnen bepalen wanneer zij bepaalde informatie zien. Maar ook terugkijken, net als print, wat nog steeds een effectief middel is om ze te bereiken. Direct mail is effectief omdat post nog steeds een hoge attentiewaarde heeft bij ouderen, het is onderdeel van de dag en ze kunnen er naar kijken en het wegleggen. Daarnaast speelt PR vanwege geloofwaardigheid, ook een belangrijke rol. Ze zijn vatbaar voor onderzoek.”

Kun je een voorbeeld geven van een organisatie die deze markt slim heeft bewerkt?
Plus Magazine doet het heel goed. Zij zijn het grootste maandblad van Nederland en bestaan al 25 jaar. Ze hebben hard moeten knokken, maar ze kennen de doelgroep heel goed. Redactioneel sluit het goed aan bij de belevingswereld van de ouderen.
Ook Omroep Max weet dit segment goed te benaderen. Elke omroep daalt in het aantal leden, Omroep Max stijgt daarentegen. Met Jan Slagter hebben zij het merk vermenselijkt, dat geeft vertrouwen. Omroep Max is Jan Slagter, dat hebben ze goed gedaan.
Tot slot doet Prominent het goed. Zij hebben heel goed ingespeeld op service en zij zijn daarmee flink gegroeid. Op dit moment verbreden zij hun doelgroep; maar met de kracht van vroeger.”

Op 3 oktober is NIMA Regio Oost te gast bij Viattence in Epe voor een boeiende kennissessie over seniorenmarketing. Jacqueline van Dinten gaat in op de vraag hoe je producten in de markt zet die ouderen eigenlijk niet willen en Edgar Keehnen deelt 18 jaar ervaring in de seniorenmarketing. Meld je aan voor de laatste plaatsen. Lukt inschrijven niet via de site? Mail dan naar events@nima.nl.

* Yvet Schulkes is Marketing- & communicatieprogfessional bij Moneybird en Bestuurslid NIMA Regio Oost

 

‘Koopgedrag is veel minder afhankelijk van leeftijd dan marketeers denken’

In marketingcommunicatie worden alle mensen die ouder zijn dan de standaard doelgroep ‘boodschappers 20-49’ nog steeds beschouwd als bijvangst. Zij worden immers toch wel bereikt én staan niet open voor het gebruik van andere merken dan ze al kennen, zo is de gedachte. Het wordt hoog tijd dat die bijvangst onderdeel wordt van de hoofdschotel, betoogt Roger Verdurmen, Head of Strategy & Creation van Sanoma. “De consument is er al lang klaar voor, de marketeer kan niet meer om de feiten heen.”

In marketingcommunicatie worden alle mensen die ouder zijn dan de standaard doelgroep ‘boodschappers 20-49’ nog steeds beschouwd als bijvangst. Zij worden immers toch wel bereikt én staan niet open voor het gebruik van andere merken dan ze al kennen, zo is de gedachte. Het wordt hoog tijd dat die bijvangst onderdeel wordt van de hoofdschotel, betoogt Roger Verdurmen, Head of Strategy & Creation van Sanoma. “De consument is er al lang klaar voor, de marketeer kan niet meer om de feiten heen.”

Lees dit artikel op  

(Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media)

 

How rethinking qualitative research can help brands understand Generation Z

Marketers need to rethink how to research young people since traditional qualitative research methods no longer work for Gen Z, according to an industry figure.

In a WARC Best Practice paper, How rethinking qualitative research can help brands understand Generation Z, Emily Goldhill, a strategist at Livity, argues that there are three notable trends that distinguish this age group from previous generations and which qualitative researchers have to consider if they are to develop effective strategies.

Primarily, of course, Gen Z are digital natives for whom the internet and digital platforms have opened up new possibilities denied their elders; the experience of being a young person has fundamentally shifted.

At the same time, these possibilities – where multiple things can be consumed simultaneously and new passions can be discovered and explored at a click or a swipe – make their identities much harder to define, and in turn, their attitudes and behaviours.

Lees dit artikel op WARC

The eight types of marketing mind

As a marketer, you probably spend much of your day thinking about segments of customers, but have you ever wondered which segment of marketers you fit into? According to Marketing Week’s groundbreaking research, marketers divide into eight different psychometric personas.

As part of our 40th anniversary celebrations this year, we commissioned researchers at CrowdCat to conduct a major three-part study of our audience, revealing the three key psychological dimensions that determine how marketers work and the content they consume, from which the personas were subsequently derived.

Lees verder op Marketingweek

 

 

Waarom marketeers moeten kijken naar cultuur en niet naar regio

In marketingcommunicatie is de wereld ingedeeld in regio’s, maar per land zijn de culturele verschillen enorm. Dan kun je er met je campagne behoorlijk naast zitten. MediaCom heeft in samenwerking met de experts van Hofstede Insights zeer uitgebreid wereldwijd de ‘Cultural Connections’ onderzocht. Jasper Bronner presenteert een aantal inzichten komende donderdag tijdens het MWG Mediacongres.

MediaCom ging twee jaar geleden in zee met Hofstede Insights voor grootschalig cross-cultureel onderzoek. Hierbij is voortgebouwd op het gedachtengoed van de Nederlandse sociaal psycholoog Dr. Geert Hofstede. Zijn theorieën werden voor het eerst gepubliceerd in 1980 en zijn de meest gebruikte en geciteerde modellen over nationale cultuur, met een focus op cultuur binnen organisaties.

Lees verder op Adformatie