De grote genuanceerde middengroep als uitgangspunt

Boekrecensie van ‘Het einde van de BV Nederland’ – Kim Putters, geschreven door Jeanine Dijkhuis, Register Marketeer en eigenaar van Kies! Marketing.

Kim Putters was tot medio 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast heeft hij in vele gremia zitting, zoals de SER. In zijn meest recente boek Het einde van de BV Nederland geeft hij zijn ervaring en visie weer, omdat ‘er veel behoefte is aan duiding in een steeds meer verdeelde samenleving, waarin het vertrouwen in politici en hun handelen daalt.’

Als marketingstrateeg recenseer ik vooral marketingboeken maar ik heb juist nu ook wel behoefte aan die duiding. Want vooruitkijken naar de lange termijn vind ik ontzettend moeilijk in de huidige tijd. Putters schreef een pleidooi voor meer toekomstperspectief, een verhaal over en voor Nederland. Dat triggerde mij zowel persoonlijk als professioneel. Niet in de laatste plaats vanwege de in dit boek gebruikte quote van Soren Kierkegaard ‘Wie met de tijdgeest trouwt, zal snel een weduwnaar zijn.’ De auteur vult aan: ‘We hebben de neiging om de langetermijngevolgen van onze samenleving te onderschatten. Zeker als de tegenstellingen en daardoor de spanningen toenemen.’ En: ‘Het is opvallend dat de overheid veel moeite heeft om vanuit mensen te redeneren.’

‘De les is dat de overheid moet leren kijken vanuit het leven van mensen.’

In ruim honderd pagina’s bekritiseert Putters het overheidsbeleid, dat om te beginnen teveel vast zit in wetten en kokers die alleen gaan over bijvoorbeeld werk of zorg of onderwijs. Terwijl in ons leven van alledag alles tegelijk aan de orde is. Volgens Putters ontbreekt het niet aan een gebrek aan inzichten maar aan het beperkt toepassen van inzichten over wat de verschillen tussen mensen en hun situaties voor het beleid moeten betekenen. Putters: ‘De les vanuit de samenleving is dat de overheid moet leren kijken vanuit het leven van mensen.’ En dat vormt de essentie van zijn verhaal.

Er is een bredere blik op de maatschappelijke vraagstukken in onze welvarende samenleving nodig en niet enkel vanuit een smal perspectief op economische groei. Met opgaven voor ons allemaal.

Een ander gesprek over verwachtingen

Burgerinitiatieven, bedrijven met een purpose en de overheid kunnen een nieuwe vorm van vertrouwen creeren, volgens Putters. Niet langer sturend op wan-/vertrouwen zoals we gewend zijn tijdens de coronacrisis en de dossiers gaswinning, jeugd-/ouderenzorg, onderwijs en de toeslagenaffaire. Maar betrouwbaar zijn en vertrouwen geven. Handelend vanuit waarden van sociale bescherming, solidariteit en rechtvaardigheid.

Blikwisselingen voor de toekomst

Nu lijkt het misschien alsof de auteur slechts de manco’s blootlegt. Maar hij komt wel degelijk tot een aantal oplossingsrichtingen in dit boek. Blikwisselingen noemt hij dat zelf. Putters roept daarbij ook op om kennis en debat anders te gebruiken en de grote, genuanceerde, middengroep meer als uitgangspunt te nemen. We zijn een samenleving met een verhaal dat beluisterd moet worden.

Dit artikel verscheen eerder op 

Content als zuurstof voor je klanten

Content. Het is en blijft een dilemma dat woorden die officieel niet in een woordenboek als Van Dale voorkomen toch een enorme aandacht krijgen. Dat geldt dan voor woorden als contentmarketing en contentstrategie. Want er bestaat geen medium zonder content en content kan niet “leven” zonder medium.

Het bestaansrecht van content

Natuurlijk weten we allemaal dat content en alle begrippen eromheen juist die aandacht nodig hebben. Het is complexer dan ooit namelijk. Welke content stuur je wanneer aan welke doelgroep of persona? In welke fase van de besluitvorming en customer journey bevindt deze zich.

En in hoeverre ben je je bewust dat verschillende devices vragen om een andere aanpak en invulling. Daarnaast, om het nog complexer te maken gaat het ook om het juiste moment en de converterende boodschap of inhoud van die content. Dan raakt content opeens wel heel veel facetten van onze marketing- en communicatievak.

NIMA Register Marketeers
In Nederland zijn ongeveer 130 mensen Register Marketeer. Een aantal van hen blogt (via Marketingfacts en NIMA.nl) over ontwikkelingen in marketing, events over strategische marketing en post ook recensies over marketingliteratuur. De titel NIMA Register Marketeer is een Europees kwaliteitskeurmerk voor topmarketeers. Meer weten over NIMA Register Marketeers?

Een must voor iedere professional

Hoe leuk is het niet wanneer iemand waar je jaren lang mee samenwerkt een boek publiceert. Omdat De Way zorgt voor de actualisering in het marketing- en communicatievak sluiten de onderwerpen uit dit boek volledig aan bij de vraagstukken van de professional. Vandaar mijn mening dat elke marketing- en communicatieprofessional dit boek moet lezen, gebruiken en toepassen.

Dit artikel is geschreven door NIMA Register Marketeers en verscheen eerder op

Gezonde groei

Boekrecensie van ‘Naar een gezond Groei Bedrijf in vijf stappen’ – Justin Jansen & Tom Mom

Welke boeken gaan er tegenwoordig niet over groei? Een eerste logische reactie, je ook beseffend dat stilstand achteruitgang is. Als ondernemer moet je dus wel groeien. Is dat een logische verklaring, zou je je afvragen? Wat ís dan eigenlijk groei? En wanneer draagt groei bij aan succes, dat van je klanten, van je collega’s en van de maatschappij? Wanneer je je verdiept in de auteurs van dit boek, Jansen en Mom, dan zie je dat beiden onder andere hoogleraren zijn aan de Rotterdam School of Management. Is het dan wel een boek voor ons, mensen in de praktijk? Ondernemers, marketingdeskundigen, communicatieprofessionals, strategisch consultants en alle andere deskundigen die ik nu nog niet heb genoemd...

Ja, je leest het goed. De praktijk staat centraal in dit boek. Natuurlijk hebben de auteurs enorm brede ervaring. Bovendien hebben ze vele jaren onderzoek naar groei en groeistuipen van een organisatie en onderneming vertaald naar een cyclus die in de praktijk goed bruikbaar is. Juist die praktijk komt dus terug in het boek. Daarom is het ook niet zo gek dat NL groeitde totstandkoming van dit boek mede mogelijk heeft gemaakt. De vijf stappen uit het groeimodel in het boek vormen een praktische cyclus;

  • verken je groeilandschap,
  • ontdek je groeiformule,
  • vertel het groeiverhaal,
  • ontwikkel effectieve groeivaardigheden en
  • versterk de groeimotor.

Deze recensie is geschreven door Ment Kuiper, Register Marketeer en Incompany & Innovatie Manager bij SCHAAL+ en  lid van de NIMA Register Marketeers Community, en verscheen eerder op

Het juiste doen als niemand kijkt

Lessen uit de ethiek en filosofie voor integer leiderschap – Boekrecensie

Het juiste doen als niemand kijkt, lessen uit de ethiek en filosofie voor integer leiderschap. De titel van dit boek heeft iets stiekems in zich, met name de woorden; “als niemand kijkt”. Nu, ik kan u mededelen, in het boek staat niets stiekems. De zin stoelt op de idee dat gedrag altijd echt moet zijn en niet alleen wanneer de zogenaamde camera’s er op gericht staan.

De auteur, Frank Peters, legt verbanden tussen ethiek en leiderschap. Peters stelt dat leiderschap van nu en in de toekomst, steeds meer zal bestaan uit verbinden en uiteindelijk dat te doen wat goed is voor ons allemaal. Luisteren om te begrijpen in plaats van om te reageren en daarnaast ook het zich kwetsbaar opstellen. En actief de verbinding leggen met alle stakeholders.

Deze recensie is geschreven door Eric van Arendonk, Register Marketeer en docent marketing aan de HU (Hogeschool Utrecht) en freelance marketing-adviseur. Hij is tevens medeauteur van ‘Neuromarketing’ en docent Marketing bij SRM.

Dit artikel is geschreven door Eric van Arendonk RM lid van de NIMA Register Marketeers community. En verscheen eerder op

Viraal gaan in een vleermuis-markt

Boekrecensie van Zoonotic (Carole Lamarque)

Zoonotic, de formule voor een extreem succesvolle virale businessstrategie, dát wordt me op de kaft beloofd. Deze belofte kan worden waargemaakt mits je hem plaatst in een bredere context van disruptie, Blue Ocean strategy en scenarioplanning. Daar heeft deze formule zonder meer raakvlakken mee en ze kunnen elkaar versterken. Voldoende aanleiding om het boek te verslinden, om in de metafoor van Zoonotic te blijven.

Deze recensie is geschreven door Eric van Arendonk, Register Marketeer en docent marketing aan de HU (Hogeschool Utrecht) en freelance marketing-adviseur. Hij is tevens medeauteur van ‘Neuromarketing’ en docent Marketing bij SRM.

Want wát zorgt ervoor dat items plotseling viraal gaan? ‘Het is geen kwestie van willekeur’, zegt marketingexpert Carole Lamarque. ‘De formule om viraal te gaan bestaat in de natuur. Het is een Zoonotic: een virus dat zich razendsnel exponentieel verspreidt over de hele wereld.’ Het goede nieuws is dat die formule ook gebruikt kan worden om doelbewust viraal te gaan. Interessant voor bedrijven en ondernemers, op elk niveau.

Wat kunnen we dan leren van de huidige pandemie? Die zagen de meesten van ons niet aankomen en voltrok zich snel maar ook heftig. Wie had daar een antwoord op en wie niet? En hoe staan we er voor bij een volgende Pandemie of andere desastreuze veranderingen die op ons af komen. De auteur gebruikt de pandemie Covid19 als voorbeeld waarbij markten volledig op slot gingen of op zijn kop gezet werden.

Dit artikel is gepubliceerd vanuit NIMA Register Marketeers en verscheen eerder op

Integer leiderschap: het juiste doen als niemand kijkt

Integriteit staat niet gelijk aan reputatie of de creatie van financiële marktwaarde. Nee, het is gestoeld op respect en begrip voor de omgeving. Reputatie kan een afgeleid effect zijn, maar geen doel op zich. Frank Peters geeft je in ‘Het juiste doen als niemand kijkt’ tips om te komen tot integer leiderschap.

Transparantie. Het is toch best wel een hypewoord. En we zien vaak wat daarvan terechtkomt (nee, nee we gaan het hier niet over de Haagse politiek hebben, het slechts noemen zegt al genoeg). En transparantie hangt aan reputatie. En als je het helemaal goed wil doen zie je in de bedrijfsreputatie de bedrijfs- en merkidentiteit terug. Maar dat is te vaak niet het geval. Hoe je dat wel voor elkaar krijgt, daar moet het boek ‘Het juiste doen als niemand kijkt’ van reputatie-expert Frank Peters richting aan geven. Hij behandelt in het boek lessen uit de ethiek en filosofie voor integer leiderschap.

Zelfde waarden en normen

Peters schrijft: “Mensen willen zich namelijk verbinden aan merken en organisaties die betekenisvol zijn, moreel correct handelen en dezelfde waarden en normen hanteren als die zijzelf voorstaan.”

Maar het hebben en vasthouden van een goede (merk)reputatie kan af en toe aardig onder druk komen te staan, niet in de laatste plaats door social media (iedereen met vingers aan zijn/haar lichaam kan reputatie maken en breken, zo lijkt het soms). Als merk ben je hier dan ook voortdurend mee bezig, schrijft Peters. En je stakeholders zijn niet alleen je aandeelhouders, maar iedereen die met je merk/bedrijf te maken heeft.

Er is een overtreffende trap en dat is leiderschap in ethiek!

Ethisch leiderschap is dus het gedrag dat je dient te vertonen om te voldoen aan de maatschappelijke normen. En er is een overtreffende trap en dat is leiderschap in ethiek!

Wat zijn de basisprincipes van effectief en ethisch leiderschap? Peters in het boek: “Bereidheid integer te handelen, verantwoordelijkheid nemen en afleggen, consistent handelen, empathie tonen, beschikken over emotionele competentie, goed kunnen luisteren, gestructureerde tegenspraak arrangeren binnen een organisatie, compassie tonen met de omgeving en ervoor open staan anderen te vergeven.”

Auping en Booking

En als je als bedrijf/merk leiderschap in ethiek vertoont, dan creëer je zelf de norm, staat in ‘Het juiste doen als niemand kijkt’. Toen ik dit las, moest ik gelijk aan Auping denken, dat in coronatijd besloot de ontvangen staatssteun terug te storten. Het merk zette een norm waar uiteindelijk ook Booking.com zich gedwongen voelde om zich aan te houden. (Helaas waren er ook bedrijven die zich er niets van aantrokken.)

Als ik een recensie schrijf, kijk ik ook altijd even wat anderen over het boek zeggen

Als ik een recensie schrijf, kijk ik ook altijd even wat anderen over het boek zeggen. Ik stuitte op eentje in Trouw afgelopen april. Het boek wordt door Fleur Jongepier door de figuurlijke papierversnipperaar geduwd.

Ik citeer Jongepier: “Nergens in het hele boek wordt het ophoepelen van leiders als vorm van integer leiderschap benoemd. Behalve door geïnterviewde Leonie Heres, die terecht het ‘aanstellen van jonge mensen’ in leiderschapsposities noemt, alsmede reverse coaching ofwel bestuurders laten coachen door jonge mensen. Enige top-idee in dit boek.

“Peters vervolgt: ‘Je bent al schuldig als je verdacht wordt. Dat liet niet alleen de coronacrisis zien, maar bijvoorbeeld ook discussies over #metoo.’ Dat was het moment dat er nog maar één bal overbleef voor deze recensie.

“Digitale schandpalen zijn problematisch, zeker. Maar als dit is wat je wilt zeggen over #metoo in een boek over moreel leiderschap, dan zakt de moed diep in de schoenen.”

Merk kapot

Tja. Ik vraag me af: wat is hier onwaar aan? Het gaat te ver om op Marketingfacts diep in dit onderwerp te duiken, maar kijk slechts eens naar het verhaal van de Amerikaanse muziekartiest Ryan Adams, die in The New York Times aan de schandpaal werd genageld als #metoo-dader. Uiteindelijk niet schuldig bevonden, maar carrière (en merk!) wel helemaal kapot. Peters bagatelliseert #Metoo niet, maar geeft slechts aan het ingewikkeld is.

Ik vroeg Frank Peters wat hij eigenlijk vindt van de Trouw-recensie.

“Ik heb geen problemen met een kritische recensie. ‘Het juiste doen als niemand kijkt’ is een boek voor vakgenoten en bestuurders en geen filosofieboek. Met mijn boek wil ik hen faciliteren en inspireren en niet louter voor het hoofd stoten of afbranden. Ik merk in de praktijk ook dat dit de manier is om bestuurders in beweging te brengen en aan het denken te zetten. De overige recensies en ontvangst in de markt van mijn boek bevestigen de waarde van die keuze.”

Mijn twee centen

Dan nu mijn twee centen: ‘Het juiste doen terwijl niemand kijkt’ is niet alleen een praktisch en nuttig boek, maar inspireert ook door de door het boek verspreide bijdragen van filosofen en wetenschappers als René ten Bos, Leonie Heres én door het sterke voorwoord van voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Het boek helpt je richting een bruikbaar integriteitsframe.

Dit artikel is geschreven door Kari-Anne Fygi en verscheen eerder op

Waarom technologie als regen op het raam is

Boekrecensie van ‘Mensen worden robots, robots worden mensen’ (Mike van Rijswijk)

Een tipje van de sluier wordt opgelicht wat ons te wachten staat aan verdere automatisering en robotisering. Dat is zeker een treffende samenvatting van dit interessante boek.

Geen droge opsomming van technische vooruitgang maar een goede uitleg met daarbij voorbeelden hoe al een stukje van die techniek wordt toegepast. Geen fantasie dus maar realiteit die in de startblokken staat. De meeste voorbeelden komen uit de zorg en transport maar zijn prima te vertalen naar iedere andere sector. Dat maakt het boek ook interessant voor marketeers. Disruptie ligt op de loer, met het lezen van dit boek ben je aardig up to date wat de komende jaren zou kunnen gaan veranderen.

Mooie metafoor

De auteur Mike van Rijswijk plaatst een mooie metafoor die de ontwikkeling van de techniek en hun snelheid treffend weergeef: als het regent en de druppels vallen op het raam ontstaat er een boeiend schouwspel. Eerst vallen vele druppels op het raam en de druppels groeien, dan zie je de eerste druppel bewegen, hij zakt naar beneden. Hij treft een ander druppeltje en ze vloeien samen, de grotere druppel zakt verder en komt nog een druppel tegen die ook weer opgenomen wordt. De druppel zakt nu sneller en neemt vele druppeltjes mee en schiet dan ineens door naar beneden.

Het leuke van het boek is dat je je zelf continu kunt afvragen: stel dat

Het leuke van het boek is dat je je zelf continu kunt afvragen: stel dat. Bijvoorbeeld: stel dat mijn garage op afstand ziet dat mijn banden versleten zijn en die ook vervangt op het moment dat ik de auto die dag toch niet nodig heb. Of mijn supermarkt gewoon wekelijks mijn basisvoorraad aanvult omdat hij die op afstand in de gaten houdt? Het besluit van wat ik koop is dan vastgelegd en heb ik eenmaal een merk, dan is het mij laten switchen naar een ander merk een hele uitdaging voor de betreffende marketeer.

Een must read-boek voor de moderne marketeer die voorbereid wil zijn op wat komen gaat, en dat is een hoop. We staan pas aan het begin van grote veranderingen die door technologie mogelijk worden. Als marketeer mag je daardoor niet laten verrassen.

Mensen worden robots, robots worden mensen
Mike van Rijswijk
ISBN 9789492528759
S2uitgevers

Dit artikel is geschreven vanuit de NIMA Register Marketeers en verscheen eerder op

Niet communiceren bestaat niet

Boekrecensie van ‘Het communicatie DNA’ (Korneel Warlop)

‘Tips en tricks voor de communicators van vandaag en morgen’, luidt de ondertitel van ‘Het communicatie DNA’. Een boek met een rijke schakering aan ervaringen van de auteur en anderen in het communicatievak. Naast die ervaringen bevat het ook beschouwingen over waarom bepaalde vormen van communicatie wel of niet werken. Met een minimale theoretische uitleg gaat het boek vooral over de praktijk. Die wel gedegen onderbouwd wordt, trouwens.

Deze recensie is geschreven door Eric van Arendonk, Register Marketeer en adviseur voor marketing, strategie en managementvraagstukken bij Florpartners BV. Hij is tevens medeauteur van ‘Neuromarketing’ en docent Marketing bij SRM.

Dit is gewoon een lekker boek om te lezen voor iedereen die geïnteresseerd is in communicatie en zich afvraagt hoe dat nu allemaal in de praktijk werkt. Auteur Korneel Warlop is zelf Corporate Communications Director Middle East & Africa bij Barry Callebout Group, een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige chocola- en cacaoproducten. Daarnaast leveren nog een tiental communicatie professionals uit diverse soorten organisaties een waardevolle bijdrage.

Stiefmoeder communicatie

Zo wordt op een toegankelijke manier de vorm corporate communicatie toegelicht. In het derde hoofdstuk van het boek vat de auteur tien jaar communicatie ervaring samen in vijf lessen. Een mooi hoofdstuk over dilemma’s waar iedere communicatieprofessional mee te maken heeft. Zoals les één: ‘Een kleine zelfstandige in een groot bedrijf’. De auteur noemt hier dat in veel organisaties communicatie vaak wat stiefmoederlijk wordt behandeld. Zeg maar als een noodzakelijk kwaad. Hoe verover je een serieuze plaats binnen de organisatie en laat je merken wat de waarde van communicatie werkelijk is?

‘Het communicatie DNA’ maakt duidelijk dat niet communiceren niet bestaat, het is er altijd. Ook degene die weigert ergens op te reageren, communiceert heel duidelijk en meestal dan de boodschap die hij niet wil communiceren.

CEO, lees dit boek

Een mooi boek dat de communicatieprofessional zal inspireren. ‘Het communicatie DNA’ laat niet alleen veel herkenbare situaties zien, maar geeft ook handvatten om met die situaties om te gaan. Daarnaast is het boek ook een aanrader voor CEO’s en andere eindverantwoordelijken in organisaties. Het geeft hen een interessante kijk op het communicatievak, die de waardering hiervoor zal doen stijgen.

Het communicatie DNA

Auteur:            Korneel Warlop
ISBN:                9789401475105
Uitgever:          LannooCampus
Druk:                1e druk


Dit artikel verscheen eerder op

Bromvliegeffect: waarom kleine dingen je gedrag sturen

Het bromvliegeffect is mij niet vreemd. Zodra dit gezoem in ons huis klinkt, springt mijn vrouw op en grijpt de vliegenmepper. Er volgt dan een hilarische achtervolging waarbij in 90 procent van de gevallen de bromvlieg het moet ontgelden. Dat zo’n klein beestje zoveel energie bij haar losmaakt is ongekend. Het is een mooie metafoor voor de inhoud van dit leerzame boek.

Deze recensie is geschreven door Eric van Arendonk, Register Marketeer en adviseur voor marketing, strategie en managementvraagstukken bij Florpartners BV. Hij is ook medeauteur van ‘Neuromarketing’ en docent Marketing bij SRM.

‘Het bromvliegeffect’ gaat over alledaagse fenomenen die stiekem je gedrag sturen. Zo kennen we allemaal (tenminste de mannen) de vlieg in de wc-pot. Het kleine printje bespaart duizenden euro’s aan schoonmaakkosten. Een illustratief psychologisch voorbeeld, dat gebruikt wordt in ‘Het bromvliegeffect’. Een boek over hoe iets kleins ongemerkt een groot effect kan hebben op ons gedrag. Een ander mooi voorbeeld zijn de pijlen op de ANWB-verkeersborden die aanduiden welke rijstrook naar welke richting leidt. Indien de pijl naar beneden wijst voor rechtdoor levert dat meer files op dan wanneer de pijl naar boven wijst, zelfde richting. Dit gedrag heeft alles te maken met hoe ons brein functioneert. 

Auteurs hebben elkaar gevonden

De twee auteurs; gedragswetenschapper Eva van den Broek en creatief strateeg Tim den Heijer hebben elkaar duidelijk gevonden in dit boek. Ze vullen elkaar prima aan wat leidt tot mooie verhalen. Meestal zijn dit soort boeken opgebouwd met aan het begin een theorie die daarna wordt gestaafd met voorbeelden die haar bewijzen. In dit boek is dat net andersom, eerst zijn er de voorbeelden die je enigszins doen verbazen over het effect van schijnbaar iets kleins en daarna volgt de verklaring. Iets wat zeker de nieuwsgierigheid verhoogt. Natuurlijk komen de klassiekers zoals die van Cialdini en Kahneman regelmatig voorbij. Het boek zit dan ook gedegen in elkaar en de vermelde effecten hebben een goede theoretische basis, wat ook te zien is aan de lengte van de literatuurlijst achterin het boek. Het mooie van de combinatie van deze gedragswetenschapper en creatief strateeg is, dat het halleluja van succesverhalen van de effecten goed verklaard worden door hoe ze worden veroorzaakt.

Na het lezen zul je kleine dingen die gedrag beïnvloeden, sneller herkennen

Het bromvliegeffect bevat veel aanwijzingen hoe je nagenoeg onzichtbaar het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. Ik ben blij dat ze al deze effecten achterin het boek hebben samengevat. Dat maakt het later een stuk makkelijker terugzoeken. Na het lezen zul je kleine dingen die gedrag beïnvloeden sneller herkennen en ze kunnen gebruiken om effectiever te communiceren. Een mooi boek waar marketing en communicatie elkaar ontmoeten en aanvullen.

Inmiddels springt mijn vrouw op en grijpt de vliegenmepper – inderdaad het bromvliegeffect.

Het bromvliegeffect
Auteur:            Eva van den Broek en Tim den Heijer
ISBN:                9789000374397
Uitgever:          Unieboek/Spectrum
Druk:                1e druk
Trefwoorden:   psychologie, gedragskunde, nudging, communicatie

Deze recensie is geschreven door Eric van Arendonk en verscheen eerder op